Từ vựng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh
Phân biệt các từ Say, Speak, Tell, Talk?
Bốn động từ Say, Speak, Tell, Talk đều có nghĩa là nói. Vậy xin hỏi chúng có sắc thái nghĩa khác nhau thế nào và cách sử dụng của chúng ra sao?

Showbiz là viết tắt của từ gì?
Trong tiếng Anh hiện đại ngày nay, có rất nhiều từ mới được hình thành, hoặc những từ không mới nhưng được hình thành nghĩa mới hoặc cách dùng mới. Blog là một ví dụ. Tương tự như Blog, Showbiz cũng là một từ được sử dụng rất thường xuyên.

Nguồn gốc của 2 chữ “OK”?
Dường như từ “OK” dần được sử dụng phổ biến ở Mỹ trong suốt thời kỳ giữa thế kỷ 19. Người ta đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để giải thích cho sự xuất hiện của từ thông tục lạ lùng này, nhưng hầu hết trong số đó chỉ là những suy đoán thuần tuý.

Những câu nói tiếng Anh bất hủ về tình yêu
A geat lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life. Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

Sự khác nhau giữa maybe, perhaps, và possibly
Hỏi: Xin cho tôi biết sự khác nhau giữa các từ maybe, perhaps, và possibly và các ngữ cảnh sử dụng các từ này.