Học tiếng Anh

Những câu nói tiếng Anh hay dùng hằng ngày
Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không ...
Should Have hay Must Have?
Xin hãy cho biết sự khác nhau giữa “Should Have” và “Must Have” và dẫn chứng một vài ví ...
Sử dụng “Hear” hay “Listen”?
Hai từ “hear” và “listen” đều có nghĩa là nghe. Vậy xin hỏi, ý nghĩa của hai từ có thực sự giống ...
How to use Small Talk
Khi đọc các bài viết tiếng Anh, tôi rất hay gặp cụm từ “small talk”, trong từ điển ghi nghĩa là ...