Cách sử dụng chữ viết hoa trong tiếng Anh

11/03/2016
Cách sử dụng chữ viết hoa trong tiếng Anh
Hỏi: Khi nào sử dụng chữ viết hoa trong tiếng Anh? Xin các thầy cô cho biết một số cách sử dụng - Hồng Nga (Trường CĐ Sư phạm Hải Dương).

 Trả lời: 

Mỗi chữ trong bảng chữ cái tiếng Anh đều có thể viết thường (abc...) hay viết hoa (ABC...). Trong tiếng Anh, chữ hoa được dùng chủ yếu trong các chữ cái đầu của một câu, của tên riêng, ngày, tháng và cả các từ viết tắt.

Ngoài ra, chúng ta cũng viết đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là “I”. Người ta thường không viết cả câu bằng chữ hoa, vì một câu hay một đoạn toàn bằng chữ hoa thì cực kỳ khó đọc. Sau đây là các trường hợp cụ thể sử dụng chữ viết hoa:

1. Viết một chữ hoa cho đại từ nhân xưng “I”: What can I say?

2. Viết một chữ hoa để bắt đầu một câu hay một lời nói được trích dẫn:

· The man arrived. He sat down. 

· Suddenly Mary asked, "Do you love me?"

3. Viết các chữ hoa cho các chữ viết tắt hoặc từ tắt:

· G.M.T. or GMT (Greenwich Mean Time): Giờ chuẩn tính theo kinh tuyến Greenwich. 

· N.A.T.O. or NATO or Nato (North Atlantic Treaty Organization): Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

4. Viết một chữ hoa cho các ngày trong tuần, các tháng trong năm, các ngày lễ: Monday, Tuesday; January, February; Christmas; Armistice Day.

5. Viết một chữ hoa cho tên đất nước, ngôn ngữ và quốc tịch, tôn giáo: China, France; Japanese, English ; Christianity, Buddhism.

6. Viết một chữ hoa cho tên và tước hiệu của mọi người: Anthony, Ram, William Shakespeare; Professor Jones, Dr Smith; Captain Kirk, King Henry VIII.

7. Viết một chữ hoa cho thương hiệu và tên công ty hay các tổ chức khác: Pepsi Cola, Walkman; Microsoft Corporation, Toyota; the United Nations, the Red Cross.

8. Viết một chữ hoa cho những địa điểm và công trình lớn: London, Paris, the Latin Quarter; the Eiffel Tower, St Paul\'s Cathedral; Buckingham Palace, the White House; Oxford Street, Fifth Avenue; Jupiter, Mars, Syrius; Asia, the Middle East, the North Pole.

9. Viết một chữ hoa cho các phương tiện đi lại như tàu thuỷ, tàu hoả và tàu vũ trụ: the Titanic; the Orient Express, the Flying Scotsman; Challenger 2, the Enterprise.

10. Viết một chữ hoa cho nhan đề các cuốn sách, bài thơ, bài hát, vở kịch, bộ phim, v.v...:

· War And Peace 

· If, Futility 

· Like a Virgin 

· The Taming of the Shrew 

· The Lion King, Gone With The Wind 

11. Viết các chữ hoa (chỉ thỉnh thoảng!) cho tiêu đề, nhan đề các bài báo, bộ sách v.v... và đầu đề trên các tờ báo.

· HOW TO WIN AT POKER 

· Chapter 2: CLINTON\'S EARLY LIFE 

· LIFE FOUND ON MARS! 

· MAN BITES DOG
Thanh Sơn – Giảng viên Global Education

Người đăng

Nguyễn Tân  Mùi

Nguyễn Tân Mùi


Là thành viên từ ngày: 04/03/2016, đã có 0 bài viết