Ngữ pháp tiếng Hàn

Ngữ pháp tiếng Hàn
Sơ lược về tiếng Hàn
Tất cả các dân tộc Hàn Quốc đều nói chung một ngôn ngữ, đây được coi là một yếu tố quyết định trong việc tạo nên một bản sắc dân tộc mạnh mẽ của người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc đã từng lập ra một số ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chuẩn đang được dùng tại Seoul ...